Διπλοκατοικία στη Γλυφάδα

Μελέτη: 
2003 to 2006
Κατασκευή: 
2003 to 2006
Αρχιτέκτονας
  • Παπαγιαννόπουλος Γιώργος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Τσαούση Ελένη
Στατική Μελέτη
  • Μαντζουράνης Α.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Γκαβογιάννης Κωνσταντίνος