Πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή

Μελέτη: 
2005 to 2006
Κατασκευή: 
2006
Αρχιτέκτονας
  • Μαυρογεώργη Κυριακή