Πολυκατοικία & Κατάστημα στην Κόρινθο

Μελέτη: 
1999 to 2000
Κατασκευή: 
2000 to 2002
Αρχιτέκτονας
  • Λουκόπουλος Δημήτρης
Κατασκευή
  • Μ. και Ρ. Γκιώνη