Πολιτιστικό Κέντρο "Γεώργιος Μαυρόπουλος" Δήμος Πυλαίας

Μελέτη: 
2002
Αρχιτέκτονες
  • Κυριαζή Μαρία
  • Ντούνης Δημήτρης Παναγιώτου
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κουβέλη Αγγελική
  • Δούγκας Θύμης