Κτίριο Τριών Κατοικιών

Μελέτη: 
2002
Κατασκευή: 
2002 to 2004
Αρχιτέκτονας
  • Κακλαμάνης Γιάννης Α.
Στατική Μελέτη
  • Κακλαμάνης Χρήστος Α.