Πάρκο Ευρώπης με την Φιλοτέχνηση Έργου με Θέμα: "Η Αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία-Ταύρο - Λευκωσία, Κύπρος"

Αρχιτέκτονες
  • Ιωάννου Χριστιάνα
  • Κοκκίνη Δάφνη
  • Λώλου Κατερίνα
  • Νάσαινας Σπύρος
  • Παπαστεργίου Χρήστος