Κτίριο Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κιτίου, Λάρνακα

Μελέτη: 
2005
Κατασκευή: 
2007 to 2009
Αρχιτέκτονας
  • afxentiou|mougiakos|stasinopoulou_architects
Ομάδα Μελέτης
  • Αυξεντίου Νεκτάριος
  • Μουγιάκος Ανάργυρος
  • Στασινοπούλου Ζωή
Στατική Μελέτη
  • Ιωάννου Λεωνίδας
Μηχανολογική Μελέτη
  • Akritas Engineers