Ανάπλαση του Ανατολικού Παραλιακού Μετώπου του Λιμένα Χερσονήσου

Μελέτη: 
2004
Αρχιτέκτονες
  • Ασσανά Άννα
  • Ρόζος Ιωάννης
  • Σιαπκαράς Νίκος
  • Τζώρτζη Μαίρη