Κτίριο Γραφείων στη Γλυφάδα

Μελέτη: 
2004
Κατασκευή: 
2004 to 2005
Αρχιτέκτονες
  • 9901 Αρχιτέκτονες
  • Αραπίδης Βασίλειος
  • Κοκκινάκη Ελένη
Στατική Μελέτη
  • Σάχας Γεώργιος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Αδαμόπουλος Δημήτριος