Κατοικία στην Ύδρα

Αμφιθεατρική Κατοικία

Μελέτη: 
1998
Κατασκευή: 
2000 to 2008
Αρχιτέκτονας
  • Αντονάς Αριστείδης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κουτσογιάννη Κατερίνα