Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, Μεγαλονήσι Λευκάδας

Μελέτη: 
2005
Αρχιτέκτονας
  • ΑΚΚΜ
Ομάδα Μελέτης
  • Αμπακούμκιν Δαμιανός
  • Καββαδάς Γιώργος
  • Καλογιάννης Αθανάσιος
  • Μπούτης Σπύρος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Λάζαρης Σπύρος