1 Μετρό / 500.000χρόνια Μουσείο για την Εξέλιξη του Ανθρώπου

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονας
  • α3 lab
Ομάδα Μελέτης
  • Αγκαθίδης Αστέριος
  • Hackh Hans-Peter
  • Choe Yoon-Jung