Κτίριο Γραφείων για την στέγαση της εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, Κάτω Κηφισιά, Αθήνα

  •  

Αρχιτέκτονας
  • Μελετητική-Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Γυφτόπουλος Σταύρος
  • Μπελεγράτη Δήμητρα
  • Σπυριδάκη Μαρία
  • Κοντομιχάλη Ελισάβετ