Κτιριακό συγκρότημα γραφείων & αποθηκών της ΑΒΒ Α.Ε.

  •  

Αρχιτέκτονες
  • Κτενάς Νίκος
  • Κουτουμάνος Παύλος
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα