Στάση Λεωφορείου Ποταμού

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με Ελεύθερη Συμμετοχή

Μελέτη: 
1993
Αρχιτέκτονας
  • Χωρίτη Ελεάννα