Κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας

Μελέτη: 
1999
Κατασκευή: 
1999 to 2000
Αρχιτέκτονες
  • Μπασκόζος Βασίλης
  • Τσαγκαράκη Δαρεία
  • Μαυραγάνη Χ.
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Μπακούλης Γιώργος
Στατική Μελέτη
  • Σωτηρόπουλος Ν.
  • Φιλέρης Ν.
Μηχανολογική Μελέτη
  • ΗΛΜΜΕ