Εκθεσιακός Χώρος - Γραφεία, Ν. Ηράκλειο

Μελέτη: 
1996 to 1998
Αρχιτέκτονας
  • Βαλσαμάκη Κατερίνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Νικολούτσου Μαρίτα
  • Προτέστου Έρρικα