Κτίριο Γραφείων - Καταστημάτων επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.

Μελέτη: 
1998 to 2001
Αρχιτέκτονας
  • Κοντόζογλου Καλλιόπη
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Νικολούτσου Μαρίτα
  • Kuh Debbie
  • Προτέστου Έρρικα