Αστικές Περιοχές στο Λιμάνι

Συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό Ιδεών Αστικού Σχεδιασμού

Μελέτη: 
1999
Αρχιτέκτονας
  • Τσιγαρίδα Κατερίνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Τέλλιος Αναστάσιος
  • Μπάλιος Νίκος
  • Τάντσης Τάσος
  • Ζαβράκα Δέσποινα
  • Αδριανοπούλου Κορίνα