Διαμόρφωση Πλατείας Δημοσθένη Σωτηρίου

Α' Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, 1998

Μελέτη: 
1999 to 2001
Αρχιτέκτονες
  • Δραγώνας Πάνος
  • Χριστοπούλου Βαρβάρα
Στατική Μελέτη
  • Πατσιώρας Πάρις
  • Δήμος Γιώργος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Προσγολίτης Γιώργος