Κτίριο Συναυλιών στο Σεράγεβο

Έπαινος Α' Φάσης Σε Αρχικό Διεθνή Διαγωνισμό δυο Φάσεων Για Ένα Κτίριο Συναυλιών στο Σεράγεβο

Μελέτη: 
1999
Αρχιτέκτονες
  • Κωστίκα Ελένη
  • Αγγελιδάκης Ανδρέας
  • Εξακούστου Πετούνια