Πέντε Συστατικά Στοιχεία

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονας
  • Στεργίου Λίνα