"Κ" - Διοικητικό Πάρκο Αλεξανδρούπολης

Συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τη Σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης Προσχεδίων για το Κτιριακό Συγκρότημα του Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρόπουλης

Αρχιτέκτονες
  • Δάλλας Αλέξης
  • Τσακαλάκης Δημήτρης
  • Χάρη Χαρίκλεια