Η Κατοικία των Καιρών

Κατοικία Διακοπών στην Κέα

  •  

Μελέτη: 
1995 to 1996
Κατασκευή: 
1996 to 2000
Αρχιτέκτονας
  • Κοτιώνης Ζήσης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Δρογκάρη Μαίρη
  • Γιαραματζίδη Αρσυλία