Μεταβαλλόμενο Πεδίο

Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση της Πλατείας Bellevue - Stadelhofen

Μελέτη: 
2000
Αρχιτέκτονες
  • Boulanger Anthohy
  • Μανωπούλου Γεωργία
  • Rosa Eduardo de Oliveira
  • Χαραλαμπίδου Πηνελόπη