Μελλοντικά Σπίτια

Μελέτη: 
2000
Κατασκευή: 
2000
Αρχιτέκτονας
  • Αγγελιδάκης Ανδρέας