Ιερός Ναός Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Έπαινος Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Μελέτη: 
1993
Αρχιτέκτονες
  • Καναρέλης Θεοκλής
  • Αμπάτη Τίνα
  • Γρηγοράκη Μάνια
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Καναρέλη Βασιλική Τσίτσα