7000 Χρόνια Ελληνικής Τέχνης στο Γενί Τζαμί

Μελέτη: 
1994
Αρχιτέκτονες
  • Κολώνας Βασίλης
  • Τσάσης Διονύσης