Περίπτερο Ένδυσης σε Διεθνή Έκθεση

Μελέτη: 
2000
Κατασκευή: 
2000
Αρχιτέκτονες
  • Κωτσάκη Αμαλία
  • Μάρθα Λουκία
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Fauvet Frank
Στατική Μελέτη
  • Γάντες Χάρης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Εμμανουηλίδης Στάθης