Αποκατάσταση & Προσθήκη σε Διατηρητέα Κατοικία

Μελέτη: 
1992 to 1995
Κατασκευή: 
1996 to 1998
Αρχιτέκτονας
  • Παπαδοπούλου Μάρω
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Δασκαλάκης Κωνσταντίνος
  • Μεθενίτη Ρενάτα
Στατική Μελέτη
  • Σταυρουλάς Νίκος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Καδής Ανδρέας