ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο

Α' Βραβείο σε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό

Μελέτη: 
1997
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Μπαλοδήμου Μαρία