Αστική Σημαδούρα

Θέμα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεων της Forum Butagaz, 1994

Μελέτη: 
1994
Αρχιτέκτονες
  • Χωρίτη Ελεάννα
  • Parquet Lionel