Προς την Υπαίθρια Κατοίκηση του Υμηττού

Μελέτη: 
2000 to 2001
Αρχιτέκτονας
  • Κοτιώνης Ζήσης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Παπαδόπουλος Σπύρος
  • Κοτροζίνης Νίκος