Χώρος για Παιδιά: Ουράνιο Τόξο

Μελέτη: 
1997
Κατασκευή: 
1998
Αρχιτέκτονας
  • Παρασκευά Πολυάννα
Στατική Μελέτη
  • Τσακανίκα Ελευθερία