Η Οδός Ερμού ως Μέσο Επικοινωνίας

Διάκριση στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών της UIA με Θέμα Χωροι Συνεύρεσης, 1996

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονες
  • Δραγώνας Πάνος
  • Χανδέλης Ηλίας