Πολυχώρος στο Καπανδρίτι

Μελέτη: 
1997
Κατασκευή: 
2004
Αρχιτέκτονας
  • Χοχλιδάκης Α.