Κατοικία στο Καπανδρίτι

Μελέτη: 
1993
Κατασκευή: 
1999
Αρχιτέκτονας
  • Χοχλιδάκης Α.