Το Μεγάλο Μουσείο της Αιγύπτου

Μελέτη: 
2002
Αρχιτέκτονες
  • Ρότσιος Δημήτρης
  • Μπακούλης Γιώργος
  • Καραναστάση Ελίνα
  • Γιαννούτσου Μπίλυ
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Μοριανού Κ.
Στατική Μελέτη
  • Καρυδάκης Φ.
  • Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες ΕΠΕ
Μηχανολογική Μελέτη
  • Μαΐστρος Μ.