Αίθουσα Μουσικής & Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Κερατσίνι

Μελέτη: 
2002
Αρχιτέκτονας
  • Meta Architecture
Ομάδα Μελέτης
  • Γουναροπούλου Δέσποινα
  • Δεληγιάννη Αναστασία
  • Εμμανουηλίδου Βασιλική
  • Μπαζός Πέτρος
  • Σπυρίδωνος Γιώργος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Rubin Richard
Στατική Μελέτη
  • Μπάζος Ιωάννης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Εμμανουηλίδης Στάθης