Νέα Κατοικία στην Κηφισιά

Μελέτη: 
2000
Κατασκευή: 
2001 to 2004
Αρχιτέκτονας
  • Μάντζιου Λένα
Στατική Μελέτη
  • Κατσαράς Ν.