Διπλή Επιδερμίδα Κατοίκησης

Πολυκατοικία με Pilotis

Μελέτη: 
2000 to 2001
Κατασκευή: 
2001 to 2003
Αρχιτέκτονας
  • Κοτιώνης Ζήσης
Επίβλεψη
  • Κολιοπούλου Ζ.
Στατική Μελέτη
  • Γαρδίκης Γ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Κολιόπουλος Β.