Φάρος Λιμένος Βόλου

Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό

Μελέτη: 
2001
Αρχιτέκτονες
  • Καναρέλης Θεοκλής
  • Μπούκας Μ.
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Καναρέλη Βασιλική Τσίτσα