Γόνιμα Αστικά Πεδία

Έπαινος σε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό "Εφήμερες Κατασκευές στην Πόλη της Αθήνας", Γεννήτριες Αστικής Αναψυχής

Μελέτη: 
2002
Αρχιτέκτονες
  • Καλλιπολίτη Λ.
  • Τσάμης Α.
  • Ζαβολέας Ιωάννης
  • Fernandez J. E.
  • Sinisterra A. M.
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Τεντοκάλη Β.