Δημαρχείο Μεσσολογγίου

Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό

Μελέτη: 
2002
Αρχιτέκτονες
  • Δραγώνας Πάνος
  • Χριστοπούλου Βαρβάρα