Αναψυκτήριο "Copla"

Μελέτη: 
2001
Κατασκευή: 
2001
Αρχιτέκτονες
  • ΑΚΚΜ
  • Αμπακούμκιν Δαμιανός
  • Καββαδάς Γιώργος
  • Καλογιάννης Αθανάσιος
  • Μπούτης Σπύρος
Στατική Μελέτη
  • Γκλαβάς Γ.