Ανάπλαση Περιοχής Αγίας Τριάδας και Ηλεκτρικής

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονες
  • Τζιρτζιλάκης Γιώργος
  • Τσακαλάκης Δημήτρης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Χάρη Χαρίκλεια
  • Fugalli C.