Κτιριακό συγκρότημα ΤΕΕ

Μελέτη: 
1994
Αρχιτέκτονες
  • Φουκάς Γεώργιος
  • Ματρακίδου Άννα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Levesque P. A.
Στατική Μελέτη
  • Καλυβοδιάκος Ν.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Γιαννόπουλος Α.