Νέο Δημαρχείο Χαϊδαρίου

Α' Βραβείο σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, 1990

Μελέτη: 
1993 to 1994
Αρχιτέκτονες
  • Σπαρτιώτη Έρση
  • Τσορβά Ντούλη
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Αναστασιάδης Δ.
  • Χάλαρη Α.
Στατική Μελέτη
  • Τσοπανάκης Ι.
Μηχανολογική Μελέτη
  • μελετών ΜΜΒ ομάδα