Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μενεμένης

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονες
  • Νικηφορίδης Πρόδρομος
  • Cuomo Bernard
Στατική Μελέτη
  • Στεφανούρη Μ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Κικίδης Π.