Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου

Συμμετοχή στον Κλειστό Διαγωνισμό "Διαμορφώσεις 10 Αρχαιολογικών Χώρων στη Θεσσαλονίκη"

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονες
  • Νικηφορίδης Πρόδρομος
  • Cuomo Bernard
  • Ταράνη Παρασκευή